III., Magánútlevél igénylése 12 éven aluliak részére

A gyermekek részére saját útlevelet kell igényelni. 6 éves kor alatt az útlevél érvényessége 3 év, 6 éves kor felett 5 év.

Gyermek útlevélkérelme főszabály szerint csak magyar születési anyakönyvi kivonat birtokában adható be.

Amennyiben a gyermek magyarországi anyakönyvezésére még nem került sor, úgy kérjük, hogy a „Születés anyakönyvezése” részt olvassák el először!

 

2. Az útlevélkérelem személyes benyújtása, időpontfoglalás a kérelem beadására

A magánútlevél iránti kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani. A kérelem benyújtásakor a 6. életévét betöltött kérelmezőről fénykép készül A hat év alatti gyermekek esetében 1 db 3,5 x 4,5 cm méretű, hivatásos fényképész által készített Passfoto/ICAO/ szabvány szerinti színes igazolványfénykép szükséges. A szülő aláírását elektronikusan rögzítjük.

A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor. Időpontot ezen az oldalon foglalhat. A foglalásnál a "Magánútlevél" ügytípust kell kiválasztani. Minden ügyfél részére külön időpontot szükséges foglalni.

A kérelem benyújtásakor az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges:

 • személyazonosításra alkalmas okmány (érvényes személyi igazolvány vagy érvényes útlevél vagy érvényes magyar vezetői engedély, lakcímkártya)
 • magyar állampolgárságot igazoló okmány (érvényes magyar személyi igazolvány vagy egy évnél nem régebben lejárt magyar útlevél vagy honosítási okirat vagy három évnél nem régebbi állampolgársági bizonyítvány);

Sürgősségi eljárás a konzulátuson nincs. A konzulátus is ugyanazt a foglalási rendszert használja, amely az ügyfelek számára is elérhető, ennek megfelelően nem tudunk Önöknek korábbi időpontot adni abban az esetben sem, ha az okmányt elveszett, vagy eltulajdonították azt. Az okmányok érvényességi idejének figyelemmel kísérése mindenkinek a saját felelőssége.

Az útlevél eljárásnál hiánypótlásra nincs lehetőség! Amennyiben a kérelem bármelyik feltétele hiányzik, a kérelem átvételét visszautasítjuk és újra meg kell jelenni a kérelem benyújtására. Ehhez új időpontot kell foglalni, sürgősségi időpontot a konzulátus ebben az esetben sem tud biztosítani!

A 12 év alatti kiskorú kérelmező esetében mindkét szülő jelenléte szükséges a kérelem benyújtásához.

Amennyiben a szülői felügyeleti jogot csak az egyik szülő gyakorolja, ezt a tényt megfelelő okirattal (jogerős bírósági határozat, a szülők bíróság által jóváhagyott egyezsége, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata, stb.) igazolni kell.

Benyújthatja csak az egyik szülő a kérelmet abban az esetben is, ha bemutatja a másik szülő saját kézzel írt és aláírt hozzájáruló nyilatkozatát és személyazonosításra alkalmas okmányát. Az eredeti hozzájáruló nyilatkozatot a kérelemhez csatolni kell.

 

3. Az útlevéleljárás ideje, a kérelmezett útlevél kézhezvétele

Az elkészült okmány átvétele, illetve kézbesítése az alábbiak szerint kérhető:

 • magyarországi lakcímre postázás,
 • átvétel magyarországi okmányirodában,
 • átvétel a Központi Okmányiroda ügyfélszolgálatán,
 • személyes átvétel a brüsszeli konzulátuson, illetve a luxemburgi kihelyezett konzuli fogadónapokon,

Az elkészült útleveleket Magyarországról meghatározott gyakorisággal kézbesítik a konzulátusra, az útlevél ennek megfelelően általában 5-8 hét alatt érkezik meg a konzulátusra. A konzulátus ezt követően az érkezés sorrendjében dolgozza fel az útleveleket és értesíti az ügyfeleket.

Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe az utazásaik tervezésekor, számítva arra is, hogy az eljárás időtartama hosszabb is lehet. Javasoljuk, hogy az útlevél kézhezvétele előtt ne vásároljanak az utazáshoz menetjegyeket (repülőjegy, buszjegy, stb.), mert az ebből eredő esetleges károkért a konzulátus nem vállal felelősséget.

Amennyiben a kérelem benyújtásakor a kérelmező nem rendelkezik érvényes útlevéllel, személyi igazolvánnyal, állampolgársági bizonyítvánnyal vagy honosítási okirattal, és a személyi adat- és lakcímnyilvántartó rendszer nem igazolja az állampolgárságát, hivatalból állampolgársági vizsgálatot kell lefolytatni. Ilyenkor az útlevél eljárás ideje átlagosan 5 hónappal meghosszabbodik. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az állampolgársági vizsgálat ennél hosszabb is lehet.

Fontos! magánútlevél iránti kérelem előterjesztésekor, ha a kérelmező a személyiadat-, és lakcímnyilvántartásban (továbbiakban: SZL) nem szerepel vagy passzív státusszal szerepel, azaz magyar lakcímkártyával nem rendelkezik, a személyi- és lakcímadatainak nyilvántartásba vételére irányuló eljárást hivatalból meg kell indítani. Az eljárásról és az ehhez szükséges nyomtatványokról itt talál bővebb információt.

A felsorolt eljárási idők a hiánytalanul beadott, rendezett státuszú útlevél-kérelmekre vonatkoznak. Bármilyen hiányosság az eljárási idő további meghosszabbodását eredményezi.

 

FIGYELEM! Amennyiben a gyermek külföldön született és még nem rendelkezik magyar születési anyakönyvi kivonattal, úgy először, illetve az útlevélkérelem beadásával egyidejűleg a gyermek születésének magyarországi anyakönyvezését kell kérelmezni. Kérjük, hogy olvassák el a tudnivalókat a „Születés anyakönyvezése” résznél.

Amennyiben a gyermek még nem töltötte be a 6. életévét, és az útlevélkérelmet a születés anyakönyvezésével egyidejűleg adják be, az útlevél a rendes eljárási idő alatt (általában 5-8 hét) legyártásra kerül a születés magyarországi anyakönyvezésétől függetlenül.

Ha a gyermek útlevél kérelmének benyújtására a születés anyakönyvezési kérelmével egyidejűleg kerül sor, kérjük, hogy töltsék ki a "Nyilatkozat hat éven aluli gyermekek útlevélkérelméhez" dokumentumot is.

 

4. Az útlevelek érvényességi ideje

Az útlevelet 6 éves kor alatt 3 éves, 6-12 éves kor között 5 éves érvényességgel lehet igényelni.

5. Az útlevél eljárás díja és befizetése

Az útlevél eljárás díja a honlapon található díjtáblázat ("Konzuli díjak") szerint fizetendő. 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a konzuli díjakat kizárólag bankkártyával lehet az ügyintézéskor a helyszínen kifizetni. Az eljárás elindításának feltétele a konzuli díj megfizetése.

Amennyiben az útlevél igénylésére az útlevél elvesztése miatt kerül sor, vagy második útlevélként kerül kiállításra, az eljárási díj magasabb.

Amennyiben az új útlevél igénylésére a korábbi útlevél ellopása miatt kerül sor, csak abban az esetben nem kell a pótdíjat megfizetni, ha a kérelmezéskor az igénylő bemutatja a lopásról szóló rendőrségi jegyzőkönyvet.

6. Úti okmány iránti igény mellékletei:

 • érvényes, vagy legfeljebb 1 éve lejárt útlevél, vagy érvényes személyi igazolvány (ha már volt ilyen);
 • a gyermek magyar születési anyakönyvi kivonata;
 • amennyiben az útlevélkérelmet úgy nyújtják be, hogy a gyermek még nem rendelkezik magyar születési anyakönyvi kivonattal (anyakönyvezéshez kapcsolódóan, illetve már megindított anyakönyvezés után hat éven aluli gyermekek esetében), a részletes, a szülők nevét is tartalmazó születési anyakönyvi kivonat bemutatása szükséges;
 • a kitöltött és aláírt úti okmány igénylőlap (ezt helyben biztosítjuk);
 • mindkét szülő érvényes, személyazonosításra alkalmas okmánya, a magyar állampolgárságú szülő esetében érvényes magyar személyi igazolvány vagy útlevél;
 • Amennyiben a szülői felügyeleti jogot csak az egyik szülő gyakorolja, ezt a tényt megfelelő okirattal (jogerős bírósági határozat, a szülők bíróság által jóváhagyott egyezsége, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata, stb.) igazolni kell.
 • 6 éves kor alatti gyermek esetén 1 db színes igazolványkép: Fénykép készítésére a konzulátuson csak a 6 év feletti gyermekek esetében van lehetőség. A fényképek hátoldalán kérjük a nevet és a születési dátumot feltüntetni.
 • konzuli díj.

7. Útlevéligénylés, ha a gyermek még nem rendelkezik magyar születési anyakönyvi kivonattal

Ha a szülők házassága Magyarországon már anyakönyvezésre került, de a gyermek még nem rendelkezik magyar születési anyakönyvi kivonattal, a gyermek anyakönyvezését és útlevéligénylését egyszerre lehet kezdeményezni.

Ha a szülők házassága Magyarországon még nem került anyakönyvezésre, és a gyermek még nem rendelkezik magyar születési anyakönyvi kivonattal, akkor a szülők házasságának anyakönyvezését, a gyermek anyakönyvezését és útlevél igénylését egyszerre lehet kezdeményezni.