1. Általános tudnivalók

 

Magyar állampolgár köteles kezdeményezni a külföldön történt házasságkötésének, bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének, gyermeke külföldön történt születésének, valamint a magyar állampolgárságú házastársa, bejegyzett élettársa, gyermeke és szülője külföldön történt halálának hazai anyakönyvezését.

A magyarországi anyakönyvezés iránti kérelem személyesen, mindkét fél jelenlétében nyújtható be a Konzulátuson. Az eljárás díjmentes.

Az ügyintézéshez előzetes időpontfoglalás szükséges, amely itt tehető meg (csak telefonos vagy e-mailes időpontfoglalás lehetséges). Anyakönyvi ügyintézésre hétfő és szerda délutánonként van lehetőség.

 

2. Mit kell hozni az anyakönyvezéshez?

Fontos: Kérjük, hogy a kérelemnyomtatványt kitöltve hozzák magukkal az ügyintézés gyorsítása érdekében, de a kérelmet ne írják alá. Az aláírásra a Konzulátuson kerül sor.

  • Eredeti külföldi házassági anyakönyvi kivonat hiteles magyar nyelvű fordítással. Amennyiben úgynevezett nemzetközi formátumú, többnyelvű kivonattal rendelkezik, vagy a kivonat nyelve angol, német vagy francia, nincs szükség fordításra. Az egyéb nyelvű, pl. flamand okiratnál szükséges a hiteles magyar fordítás. Hiteles fordítást az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI - www.offi.hu) készít, illetve fordításhitelesítés kérhető a már elkészített fordításra az eredeti okirat kiállítása helye szerinti országban illetékes magyar nagykövetségen. Az Európai Unió tagállamából származó anyakönyvi kivonat esetén az adott tagállam joga szerint készített hiteles magyar nyelvű fordítás is elfogadható. Az okiratot szükség esetén megfelelő hitelesítéssel (Apostille, diplomáciai felülhitelesítés) kell ellátni. Ezzel kapcsolatban kérjük, előzetesen tájékozódjanak a Konzulátuson. Az Európai Unió tagállamából származó okirat esetén nincsen szükség felülhitelesítésére.

Fontos: 2019. március 31-től a belgiumi önkormányzatok egységes formátumú, elektronikus aláírással ellátott anyakönyvi okiratokat állítanak ki. Az anyakönyvi kivonatok hitelességének ellenőrzése a dokumentumokon szereplő QR-kód beolvasásával történik.

  • A házasfelek személyazonosságot és állampolgárságot igazoló iratának másolata. Magyar állampolgár esetén érvényes magyar útlevél vagy személyazonosító igazolvány vagy honosítási okirat vagy három évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány. Külföldi állampolgár esetén külföldi útlevél vagy személyazonosító igazolvány.
  • Magyar állampolgárságú fél születési anyakönyvi kivonatának másolata.
  • Külföldi állampolgárságú fél külföldi születési anyakönyvi kivonata, annak hiteles fordítása, és szükség esetén megfelelő hitelesítése. Angol, francia és német nyelvű okirat esetén nincsen szükség hiteles fordításra. A hitelesítés (Apostille, diplomáciai felülhitelesítés) szükségességéről kérjük, hogy előzetesen érdeklődjenek a Konzulátuson.
  • A magyar házastárs korábbi házasságának (amennyiben ilyen volt) felbontását / megszűnését igazoló okirat – (válási záradékkal ellátott házassági anyakönyvi kivonat / az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata).
  • A külföldi állampolgárságú fél házasságkötést megelőző családi állapotának igazolása. Ennek szükségességéről kérjük, érdeklődjön a konzulátuson.
  • A házasfelek magyar lakcímkártyája, amennyiben rendelkeznek vele.

 

3. Anyakönyvezéshez kapcsolódó lakcímbejelentés

Amennyiben a házasfelek nem szerepelnek a magyar személyiadat és lakcímnyilvántartásban, az anyakönyvezési kérelemmel együtt a lakcím bejelentése is szükséges.

Magyarországi lakcím bejelentése

A magyarországi lakcím bejelentése külön nyomtatványon történik, amely letölthető innen.

A lakcím bejelentésére szolgáló nyomtatványon a szállásadó rovatot minden esetben ki kell tölteni (pl. saját tulajdonú ingatlan vagy nagyszülő tulajdona {nagyszülő neve, címe}, bérelt lakás, stb.). Magyarországi cím esetén a lakcímkártyát csak magyar címre lehet kérni.

Külföldi lakcím bejelentése

A külföldi lakcím bejelentése külön nyomtatványon történik, amely letölthető innen.