1. Általános tudnivalók

 

Magyar állampolgár gyermeke a törvény erejénél fogva a születésével magyar állampolgár lesz, függetlenül a születés helyétől, azonban a külföldön történt születést Magyarországon is anyakönyveztetni szükséges. Magyar állampolgár köteles kezdeményezni gyermeke külföldön történt születésének hazai anyakönyvezését.

A magyarországi anyakönyvezés iránti kérelem személyesen, mindkét szülő jelenlétében nyújtható be a Konzulátuson. Az eljárás díjmentes. Az anyakönyvezési kérelemmel együtt a gyermek útlevélkérelme is beadható.

 

2. Időpontfoglalás

Az ügyintézéshez előzetes időpontfoglalás szükséges, amely itt tehető meg. Az ügyintézésre hétfőn és szerdán délutánonként van lehetőség.

 

3. Mit kell hozni az anyakönyvezéshez?

Fontos: Kérjük, hogy a kérelemnyomtatványt kitöltve hozzák magukkal az ügyintézés gyorsítása érdekében, de a kérelmet ne írják alá. Az aláírásra a Konzulátuson kerül sor.

 • Eredeti külföldi születési anyakönyvi kivonat hiteles magyar nyelvű fordítással. Amennyiben úgynevezett nemzetközi formátumú, többnyelvű kivonattal rendelkezik, vagy a kivonat nyelve angol, német vagy francia, nincs szükség fordításra. Az egyéb nyelvű, pl. flamand okiratnál szükséges a hiteles magyar fordítás. Hiteles fordítást az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI - www.offi.hu) készít, illetve fordításhitelesítés kérhető a már elkészített fordításra az eredeti okirat kiállítása helye szerinti országban illetékes magyar nagykövetségen. Az Európai Unió tagállamából származó anyakönyvi kivonat esetén az adott tagállam joga szerint készített hiteles magyar nyelvű fordítás is elfogadható. Az okiratot szükség esetén megfelelő hitelesítéssel (Apostille, diplomáciai felülhitelesítés) kell ellátni. Ezzel kapcsolatban kérjük, előzetesen tájékozódjanak a Konzulátuson. Az Európai Unió tagállamából származó okirat esetén nincsen szükség felülhitelesítésére. 

Fontos: 2019. március 31-től a belgiumi önkormányzatok egységes formátumú, elektronikus aláírással ellátott anyakönyvi okiratokat állítanak ki. Az anyakönyvi kivonatok hitelességének ellenőrzése a dokumentumokon szereplő QR-kód beolvasásával történik. 

 • Magyar állampolgár szülő(k) állampolgárságot igazoló iratának másolata (érvényes magyar útlevél vagy személyazonosító igazolvány vagy honosítási okirat vagy három évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány). Kérjük, hogy az eredeti okiratot is hozzák magukkal.
 • Külföldi állampolgárságú szülő állampolgárságot igazoló okmányának másolata (érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány). Kérjük, hogy az eredeti okiratot is hozzák magukkal.
 • A szülők magyar házassági anyakönyvi kivonatának másolata, ha a szülők házasságukat Magyarországon kötötték, vagy Magyarországon is anyakönyveztették.

Fontos: Ha a szülők külföldön kötött házasságukat Magyarországon még nem anyakönyveztették, egyúttal a házasság hazai anyakönyvezését is kérelmezni kell!

 • Ha a gyermek nem házasságból született, akkor teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat letétele szükséges, amit – jogszabályban meghatározott feltételek mellett – a konzul előtt is meg lehet tenni. Ehhez  a "Jegyzőkönyv az apai elismerő nyilatkozathoz" formanyomtatványt kell kitölteni (letölthető innen). Külföldi állampolgár anya esetén szükséges az anya családi állapot igazolása is, szükség esetén hiteles fordítással és megfelelő hitelesítéssel ellátva. Ezzel kapcsolatban kérjük, érdeklődjenek előzetesen a Konzulátuson.

Fontos: Az apai elismerő nyilatkozat felvétele díjköteles eljárás. Díjfizetés bankkártyával történik a Konzulátuson.

 • A szülő(k) lakcímkártyája, amennyiben rendelkeznek vele.
 • amennyiben a születés hazai anyakönyvezésével egyidejűleg útlevélkérelem is benyújtásra kerül, a gyermekről 1 db 3,5x4,5 cm méretű – hivatásos fényképész által készített Passfoto/ICAO/ – színes igazolványfénykép is szükséges. 6 éves kor alatt a Konzulátus nem készít fényképet a gyermekről.

 

4. Anyakönyvezéshez kapcsolódó lakcímbejelentés

A gyermek születésének hazai anyakönyvezése iránti kérelem lakcímbejelentés nélkül nem terjeszthető elő. A gyermek csak valamelyik szülő állandó lakcímére jelenthető be.

Magyarországi lakcím bejelentése

A magyarországi lakcím bejelentése külön nyomtatványon történik, amely letölthető innen.

Fontos: Amennyiben mindkét szülő rendelkezik magyarországi lakcímet tartalmazó lakcímkártyával, akkor állandó lakóhelyük Magyarországon van. Ebben az esetben a gyermek csak a magyarországi címre jelenthető be.

A lakcím bejelentésére szolgáló nyomtatványon a szállásadó rovatot minden esetben ki kell tölteni (pl. saját tulajdonú ingatlan vagy nagyszülő tulajdona {nagyszülő neve, címe}, bérelt lakás, stb.). Magyarországi cím esetén a lakcímkártya kézbesítését csak magyar címre lehet kérni.

Külföldi lakcím bejelentése

Ha legalább az egyik magyar állampolgár szülő külföldön telepedett le, vagy a gyermeket a külföldi állampolgár szülő címére szeretnék nyilvántartásba vetetni, akkor a gyermek külföldi címre is bejelenthető. Ha Magyarországon a szülő(k) külföldi lakcíme be van jelentve, a gyermeket csak valamelyik szülő Magyarországon nyilvántartott külföldi lakcímére lehet bejelenteni

A külföldi lakcím bejelentésére szolgáló adatlap letölthető innen

 

5. Segítség az adatlap kitöltéséhez

 • a II/A.: a gyermek születésekor még nem rendelkezik személyi azonosítóval (régen: személyi szám), tehát a rovatot üresen kell hagyni, ha az anyának van magyar lakcíme, akkor a város vagy a falu a származási hely,
 • a II/B. pont 1. alpont kitöltése, majd a helyszínen való aláírása kötelező,
 • III/A. pont: nem kell kitölteni azt a részt, ahol az apa adatainál a következő jel szerepel: ---------------
 • a III/B. pontban kizárólag az anya családi állapotát kell megadni, EAK azonosító szerepel a 2014. július 1-je után kiállított házassági anyakönyvi kivonaton (formája: SZ02345678), az ezen dátum előtt kiállított házassági anyakönyvi kivonaton folyószám található a jobb felső sarokban,
 • a III/C. pontban felsorolt 6 kérdés közül az Önök esetére vonatkozó 3 kérdést kell aláírni a konzulátuson (Ha a gyermek reprodukciós eljárásból származik, akkor erről az egészségügyi intézménytől igazolást kell kérni, amelyhez fordítást kell készíteniük.)
 • IV. Egyéb adatok pont: az anyakönyvi kivonatot helyben állítjuk ki, ezért az adatlapon a brüsszeli külképviseletet kell megjelölni.