1. Születési név változtatása

A születési név megváltoztatása a vezetéknév és/vagy a keresztnév megváltoztatását jelenti. Nem tévesztendő össze a házassági név módosításával (ld lent). A születési név megváltoztatására minden magyar állampolgárnak lehetősége van. A kérelem elbírálása a Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvezési Főosztálya Névváltoztatási és Anyakönyvi Osztályán történik, a külképviselet kizárólag közreműködő hatóságként vesz részt az eljárásban.

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény  2021. január 1. napjától hatályba lépő rendelkezései értelmében a születési név megváltoztatására irányuló kérelem esetén függetlenül attól, hogy hányadik alkalommal kéri a névváltoztatást – 10 000 Forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az egy családhoz tartozó nagykorúak közös kérelme esetében az igazgatási szolgáltatási díjat is minden nagykorúnak külön-külön meg kell fizetnie.

Az igazgatási szolgáltatási díjat a kérelem benyújtását megelőzően a Budapest Főváros Kormányhivatala által megjelölt számlára kell megfizetni:

Átutalás összege: 10.000  Forint, az átutalás költsége a kérelmezőt terheli

Számlaszám: 10023002-00299592-00000000

A külföldről történő utaláshoz szükséges adatok: Account Holder: Magyar Államkincstár IBAN: HU94 1002 3002 0029 9592 0000 0000 SWIFT code: MANEHUHB

Kedvezményezett neve: Budapest Főváros Kormányhivatala

 • Közlemény: névváltoztatás - névváltoztatással érintett személy házassági és születési neve

(kiskorú vagy gondokolt esetén is minden esetben a névváltoztatással érintett személy nevét szükséges feltüntetni, nem pedig a befizetést teljesítő személyét)

 

Az átutalás megtörténtének igazolására szolgáló banki visszaigazolás másolatát a névváltoztatási kérelemhez csatolni szükséges, ennek megléte nélkül nem küldhető el a kérelem a BFKH-nak.

Ezen kívül a kérelmezőnek a konzuli költségekről szóló 5/2010. (XII. 31.) KüM rendelet szerinti konzuli díjat (Belgiumban: 40 EUR) is meg kell fizetnie a külképviseleten. A fizetés debit bankkártyával lehetséges (készpénzt, credit kártyát nem tudunk elfogadni).

A kérelem benyújtására kizárólag személyesen kerülhet sor a külképviseleten, időpontfoglalást követően.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

  • Adatlap (https://konzuliszolgalat.kormany.hu/download/c/76/21000/kerelem_szulcsaladi_utonev_megvalt2015.pdf)
  • Eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat
  • Érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány (személyazonosság és állampolgárság igazolása céljából)
  • Családi állapotot igazoló eredeti okirat (magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonat, bírósági ítélet házasság felbontásáról, házastárs halotti anyakönyvi kivonata)
  • Nyilatkozat arról, hogy a kérelmező névváltoztatása eredményeként viselt neve más személy személyiségi jogát nem sérti
  • A névváltoztatással érintett cselekvőképes személyek hozzájáruló nyilatkozata
  • Az igazgatási és szolgáltatási díj átutalását igazoló banki visszaigazolás másolata

Az eljárás ideje átlagosan 5-6 hónap, de ennél hosszabb idő is lehet.

 

 

2. Házassági névviselési forma módosítása

A házasságban élő magyar állampolgárnak a házasság fennállása alatt, illetve a házasság megszűnését követően is lehetősége van a házassági nevének megváltoztatására a jogszabályban előírt házassági névviselési formák választásának valamelyikével.

A kérelem benyújtására kizárólag személyesen kerülhet sor a külképviseleten, időpontfoglalást követően.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

Az eljárás ideje átlagosan 2-3 hónap, de ennél hosszabb idő is lehet.