Születés magyarországi anyakönyvezése

Magyar állampolgár gyermeke a törvény erejénél fogva a születésével magyar állampolgár lesz, függetlenül a születés helyétől, azonban a külföldön történt születést Magyarországon is anyakönyveztetni szükséges.

A magyarországi anyakönyvezés iránti kérelem személyesen, mindkét szülő jelenlétében nyújtható be a Konzulátuson.

1. A kérelem nyomtatvány kitöltése kötelező!

 

2. Csatolandó mellékletek:

 • Eredeti külföldi születési anyakönyvi kivonat, hiteles magyar nyelvű fordítással és szükség esetén megfelelő hitelesítéssel (Apostille, diplomáciai felülhitelesítés) ellátva. Az önkormányzatnál érdemes nemzetközi felhasználásra szánt, táblázatos formátumú anyakönyvi kivonatot kikérni. Amennyiben az anyakönyvi kivonat angol, francia vagy német nyelvű, magyar nyelvű fordítás nem szükséges. Belgiumban kiállított anyakönyvi kivonatok esetében fontos, hogy azt az anyakönyvvezető vagy a polgármester(helyettes) írja alá, mert ennek hiányában a Külügyminisztérium nem látja el apostille felülhitelesítéssel.

 

Apostille felülhitelesítés Belgiumban:

Belga Királyság Külügyminisztériuma

Affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au Développement

Service Légalisation – C2.1

SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement

27 rue des Petits Carmes, 1000 Bruxelles

T: 02 501 87 85 vagy 02 501 89 00

Link: http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/Legalisation_de_documents/faq

 

Apostille felülhitelesítés Luxemburgban:

Bureau des Passeports, Visas et Légalisation:

43, boulevard Roosevelt

Tel: +352-247-88300

Link: http://www.gouvernement.lu/4870469/passeports-visas-legalisation

 

 • Magyar állampolgár szülő(k) állampolgárságot igazoló iratának másolata (érvényes magyar útlevél vagy személyazonosító igazolvány vagy honosítási okirat vagy három évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány);
 • Külföldi állampolgárságú szülő állampolgárságot igazoló okmányának másolata (érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány);
 • Magyar házassági anyakönyvi kivonat másolata (ha a szülők házasságukat Magyarországon kötötték, vagy Magyarországon is anyakönyveztették). Ha a szülők külföldön kötött házasságukat Magyarországon nem anyakönyveztették, egyúttal a házasság hazai anyakönyvezését is kérelmezni kell.) 
 • Ha a gyermek nem házasságból született, akkor teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat, amit – jogszabályban meghatározott feltételek mellett – a konzul előtt is meg lehet tenni.
 • A szülő(k) lakcímkártyája, amennyiben rendelkeznek vele.
 • Ha az anyakönyvi kivonat folyóírással készült, vagy kizárólag flamand nyelvű, akkor szükség van magyar fordításra. Az apostille-t nem kell lefordítani. A fordítást hivatásos fordító vagy Ön is elkészítheti. Megfelelőség esetén a konzulátus hitelesíti a fordítást. Ha bizonytalan a fordítás helyességében, azt előzetesen megküldheti a konzulátusnak e-mailben a consulate.bxl@mfa.gov.hu címre a beszkennelt eredeti okirattal együtt.

 

 3. Anyakönyvezéshez kapcsolódó lakcímbejelentés

A gyermek születésének hazai anyakönyvezése lakcímbejelentés nélkül nem terjeszthető fel, ezért az anyakönyvezésre vonatkozó kérelmet a magyarországi lakcím adatlap nélkül vagy az anyakönyvezésre vonatkozó adatlap VI. pontjának kitöltése nélkül nem is tudjuk elfogadni!

Ha a szülők magyarországi lakcímet tartalmazó lakcímkártyával rendelkeznek, akkor a gyermeket valamelyik szülő lakóhelyére jelenthetik be.

 

A gyermek Magyarországra történő lakcímbejelentése esetén

 • Ha mind a két szülő rendelkezik magyar lakcímmel, a gyermeket nem lehet külföldi címre bejelenteni. A szállásadó rovatot minden esetben ki kell tölteni (pl. saját tulajdonú ingatlan vagy nagyszülő tulajdona {nagyszülő neve, címe}, bérelt lakás, stb.). Magyarországi cím esetén a lakcímkártyát csak magyar címre lehet kérni.

 

A gyermek külföldi lakcímbejelentése esetén a születés hazai anyakönyvezéséhez szükséges adatlap megfelelő részén szükséges megadni a lakcímet:

 • Ha az egyik szülő vagy mindketten külföldön telepedtek le, akkor a gyermek külföldi címre is bejelenthető. Ez esetben a születés hazai anyakönyvezése adatlap VI. pontját (5. oldal) kell kitölteni, megadva benne a külföldi pontos lakcímet. Ebben az esetben gyermek külföldön élő magyar állampolgárként kerül nyilvántartásba.
 • Külföldön élő magyar állampolgárként lehet bejelenteni a gyermeket abban az esetben is, ha az egyik szülő külföldi állampolgár és nincs Magyarországon bejelentett lakóhelye. A születés hazai anyakönyvezése adatlap VI. pontját kell kitölteni (5. oldal).
 • Ha Magyarországon a szülő(k) külföldi lakcíme be van jelentve, a gyermeket csak valamelyik szülő Magyarországon nyilvántartott külföldi lakcímére lehet bejelenteni! Ez esetben szintén a születés hazai anyakönyvezése adatlap VI. pontját (5. oldal) kell kitölteni.

 

4. Segítség az adatlap kitöltéséhez

 • Elegendő, ha egy kérelmező tölti ki a I. pontot.
 • a II/A.: a gyermek születésekor még nem rendelkezik személyi azonosítóval (régen: személyi szám), tehát a rovatot üresen kell hagyni, ha az anyának van magyar lakcíme, akkor a város vagy a falu a származási hely,
 • a II/B. pont 1. alpont kitöltése, majd a helyszínen való aláírása kötelező,
 • III/A. pont: nem kell kitölteni azt a részt, ahol az apa adatainál a következő jel szerepel: ---------------
 • a III/B. pontban kizárólag az anya családi állapotát kell megadni, EAK azonosító szerepel a 2014. július 1-je után kiállított házassági anyakönyvi kivonaton (formája: SZ02345678), az ezen dátum előtt kiállított házassági anyakönyvi kivonaton folyószám található a jobb felső sarokban,
 • a III/C. pontban felsorolt 6 kérdés közül az Önök esetére vonatkozó 3 kérdést kell aláírni a konzulátuson (Ha a gyermek reprodukciós eljárásból származik, akkor erről az egészségügyi intézménytől igazolást kell kérni, amelyhez fordítást kell készíteniük.),
 • IV. Egyéb adatok pont: az anyakönyvi hatóság az anyakönyveket csak magyarországi címre postázza. Ha külföldre kérik az anyakönyvet, akkor a brüsszeli külképviseletre kell kérni.

 

5. Az eljárás díjmentes

 • Az anyakönyvezési kérelemmel együtt a gyermek útlevélkérelme is beadható.