Welkom

Geachte Bezoeker,

Welkom op de nieuwe website van de Ambassade van Hongarije in Brussel!

Onze ambassade is geaccrediteerd tot het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg. Zijn belangrijkste taak is om de politieke allianties, zakelijke partnerschappen en vriendschappen met de twee gastlanden te verbeteren en aan te moedigen.

Voor wat betreft de politieke allianties zijn België en Luxemburg beide stichtende leden van de Europese Unie en de NAVO. Zo behoort Hongarije als gevolg van de twee referenda met beide landen tot dezelfde politieke gemeenschap en militaire alliantie. Ons doel is om deze politieke alliantie tussen onze landen om te zetten in duidelijke resultaten in concrete zaken betreffende de problemen van de wereld en de toekomst van de Europese Unie, alsook in de specifieke vragen van onze bilaterale betrekkingen.

De versterking van de zakelijke partnerschappen betekent aan de ene kant, om de Belgische en Luxemburgse bedrijven die al aanwezig zijn op de Hongaarse markt, aan te moedigen om hun aanwezigheid te behouden en investeringen te maken en aan de andere kant, om verdere nieuwe investeerders aan te trekken. Het is ook belangrijk om de oprichting van de Hongaarse bedrijven aan te moedigen en te ondersteunen, met name kleine en middelgrote Hongaarse ondernemingen op de Belgische en Luxemburgse markt. Ons doel is om de onderlinge handel te verhogen in onze landen, de groei van onze economie te versterken en door middel van deze maatregelen de schepping van nieuwe werkgelegenheid bij te dragen.

Deze doelstellingen kunnen niet met succes worden bereikt zonder vriendschappelijke betrekkingen tussen onze landen en onze burgers. De gemeenschappelijke geschiedenis van onze volkeren dateert uit vele eeuwen, onder meer omdat tijdens de woelige eeuwen van de Hongaarse geschiedenis veel van onze medeburgers onderdak en een nieuw huis vonden hier in België en Luxemburg. Intussen zijn ze gerespecteerde leden geworden van de lokale samenleving. Een toenemend aantal Hongaren maken tegenwoordig gebruik van het vrije verkeer van personen in de Europese Unie en kiezen ervoor om zich in België en Luxemburg te vestigen. Bovendien komen elk jaar meer en meer Hongaarse toeristen naar deze hoek van de wereld en meer en meer Belgische en Luxemburgse toeristen maken kennis met de natuurlijke, culturele en culinaire schatten van Hongarije. De Culturele Dienst van de Ambassade, het Balassi Instituut van Brussel speelt hierin ook een belangrijke rol.

Hongarije is één van de weinige landen in de wereld die contractuele relaties hebben gevestigd met alle regionale entiteiten van België. Wij hebben samenwerkingsovereenkomsten gesloten met Vlaanderen in 1995, met het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap in 1997 en met de Duitstalige Gemeenschap in 2002. Dus zelfs al is de politieke missie van de ambassade voornamelijk in Brussel uitgevoerd, bestaat onze dagelijkse taak uit economische, politieke, culturele en wetenschappelijke samenwerking in de Vlaamse en Waalse regio’s, alsook in het Groothertogdom Luxemburg.

Hoewel de Hongaarse diplomatie gericht is op het bevorderen van de economische belangen van Hongarije en het schrijven van succesvolle projecten samen met de gastlanden, blijft het nog steeds een belangrijke taak om voor de aanzienlijke gemeenschap van Hongaarse buitenlanders zorg te dragen met de ambtenaren van de EU-instellingen van bijna 20.000 mensen in België en Luxemburg, evenals van de consulaire functies voor de bescherming van de belangen van ons landgenoten in bezoek. Ondanks opmerkelijk aantal gevallen, zelfs in vergelijking met andere West-Europese hoofdsteden, voert onze consulaire dienst efficiënt zijn taken uit en naar de algemene tevredenheid van onze klanten (vb. burgerschap en geboorte-registratie; de uitgifte van nieuwe reisdocumenten; diplomatieke legalisatie-; echtverklaring van documenten).

Mijn collega’s en ikzelf zullen ernaar streven om de nationale belangen van Hongarije te ondersteunen om een moderne, multidimensionele en slimme ambassade ter beschikking te stellen gebaseerd op de mooiste tradities van de diplomatie. De ambassade zal aan de versterking werken van onze bilaterale banden door innovatieve methoden toe te passen en een klantvriendelijke aanpak in nauwe samenwerking met alle andere Hongaarse vertegenwoordigingen in Brussel.

Met dit doel voor ogen zijn we toegewijd om u zo veel mogelijk nuttige en regelmatig bijgewerkte informatie te verstrekken op onze nieuwe website maar ook op de Facebook pagina van de ambassade. Wij waarderen elke steun en constructieve feedback in dit verband.

Met plezier blijven wij ten dienste van alle Hongaarse burgers, evenals van onze vrienden van België en Luxemburg.

 

Zoltán NAGY, Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur