Welkom

Geachte Bezoeker,

Welkom op de website van de Ambassade van Hongarije in Brussel!

Onze ambassade vertegenwoordigt de betrekkingen tussen Hongarije, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg. Zijn belangrijkste taak is om de politieke allianties, zakelijke partnerschappen en vriendschappen met de twee gastlanden te verbeteren en aan te moedigen.

Wat de politieke allianties betreft, zijn Hongarije, België en Luxemburg allemaal leden van de Europese Unie en de NAVO. Zo behoort Hongarije met beide landen tot dezelfde politieke gemeenschap en militaire alliantie. Ons doel is dat deze politieke alliantie tussen onze landen zich in duidelijke vraagstukken en tastbare resultaten manifesteert in concrete zaken zowel in het dagelijkse leven, betreffende doorslaggevende zaken over de toekomst van de wereld en de Europese Unie, als in specifieke vragen van onze bilaterale betrekkingen.

De versterking van zakelijke partnerschappen is ons andere belangrijke doel. Dat betekent aan de ene kant dat we de al aanwezige en gewaardeerde Belgische en Luxemburgse bedrijven op de Hongaarse markt (op het gebied van farmaceutische industrie, financiële diensten, verlichting, meubelfabricage) aanmoedigen en investeringen bevorderen. Aan de andere kant dragen we bij tot de vestiging van nieuwe investeerders in Hongarije. Daarnaast moedigen we aan en ondersteunen de toegang van Hongaarse bedrijven – waaronder vooral kleine en middelgrote ondernemingen – tot de Belgische en Luxemburgse markt. Ons doel is om het handelsverkeer verder te stimuleren, de groei van onze economieën te versterken en daardoor het scheppen van nieuwe werkgelegenheden te bevorderen.

Deze doelstellingen kunnen niet met succes bereikt worden zonder vriendschappelijke betrekkingen tussen onze landen en burgers.  Gedurende de woelige eeuwen van de Hongaarse geschiedenis vonden velen van onze landgenoten onderdak, nieuw thuis hier, in België en Luxemburg, en ze worden gewaardeerde leden van de maatschappij. We herinneren ons de ontvangst van duizenden Hongaarse kinderen voor vakantie in België na de Eerste Wereldoorlog, of de emigratie na de Hongaarse revolutie in 1956. Daarnaast neemt het aantal Hongaren die gebruikmaken van hun recht op het vrije verkeer en vrije toegang tot arbeid in de Europese Unie toe. Bovendien komen elk jaar steeds meer Hongaarse toeristen naar deze hoek van de wereld en steeds meer Belgische en Luxemburgse toeristen maken kennis met de Hongaarse natuur, cultuur en gastronomie. De Culturele Dienst van de Ambassade, Liszt Instituut
Hongaars Cultureel Centrum Brussel (http://culture.hu/nl/brussels) speelt hier ook een belangrijke rol in.

Hongarije is één van de weinige landen in de wereld dat contractuele betrekkingen heeft met alle regionale entiteiten van België. Wij hebben samenwerkingsovereenkomsten gesloten met Vlaanderen in 1995, met Wallonië en de Franse Gemeenschap in 1997, en met de Duitstalige Gemeenschap in 2002. Aldus betekent de bevordering van deze economische, politieke, culturele en wetenschappelijke samenwerking een dagelijkse taak zowel in het Vlaams en Waals Gewest als in Luxemburg, hoewel de ambassade zijn politieke missie hoofdzakelijk in Brussel uitvoert. Ook al is de Hongaarse diplomatie gericht op het bevorderen van de Hongaarse politieke en economische belangen en de succesvolle samenwerking met de gastlanden, het blijft nog steeds een belangrijke taak om de consulaire zaken van de aanzienlijke Hongaarse gemeenschap – met de EU-ambtenaren al bijna 20.000 mensen in België en Luxemburg – en van onze landgenoten die hier op bezoek komen te coördineren. Ondanks het hoge aantal gevallen – zelfs in vergelijking met andere West-Europese hoofdsteden – voert de medewerkers van onze consulaire dienst zijn taken in verband met het verkrijgen van nationaliteit, de geboorteregistratie, uitgifte van reisdocumenten, legalisatie van documenten en bescherming van belangen efficiënt en tot algemene tevredenheid uit.

Samen met mijn collega’s streven we ernaar om een ambassade te besturen die de Hongaarse belangen vertegenwoordigt, zich op de mooiste tradities van de diplomatie baseert en tegelijkertijd aan de actuele uitdagingen kan voldoen. Daarnaast zorgen we er ook voor om de bilaterale betrekkingen met initiatiefnemende en innovatieve methoden tot stand te brengen en voor de Hongaarse burgers op een klantvriendelijke manier ter beschikking te staan. We werken nauw samen met de Hongaarse vertegenwoordigers in Brussel, de Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie, de NAVO en tientallen andere Hongaarse belangenvertegenwoordigers.

Rekening houdend met deze doelen zouden we u graag zo veel mogelijk nuttige en actuele informatie willen bieden zowel op onze website als op onze steeds populairdere Facebook-pagina.

Met genoegen staan we ter beschikking voor onze Hongaarse landgoten en onze Belgische en Luxemburgse vrienden. Daarnaast horen we altijd graag uw positieve en behulpzame opmerkingen in verband met ons werk.

 

Dr. Tamás Iván KOVÁCS, buitengewoon en gemachtigd ambassadeur

Curriculum Vitae