EGYSZERŰSÍTETT HONOSÍTÁS

Egyszerűsített honosítási kérelmet az nyújthat be, aki a kedvezményes honosítás következő (együttes) feltételeinek maradéktalanul megfelel:

 • maga vagy felmenője magyar állampolgár volt vagy valószínűsíti magyarországi származását,

VAGY

 • aki magyar állampolgárral legalább tíz éve érvényes házasságban él, vagy öt éve él házasságban és közös gyermekük született,

ÉS

 • magyar nyelvtudását igazolja (ezt a kérelmet átvevő szerv ellenőrzi),
 • a magyar jog szerint büntetlen előéletű és büntetőeljárás nincs ellene folyamatban, és
 • honosítása nem sérti Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát.

Egyszerűsített honosítási kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor, mely megtehető a consulate.bxl@mfa.gov.hu e-mail címen.  

A honosítási kérelmet online módon a Konzinfo Ügysegéd felületen is kitöltheti regisztrációt követően. Az így kitöltött kérelmet, amely egy QR kódot tartalmaz, ki kell nyomtatnia, és magával hoznia a konzulátusi ügyintézéshez.

A kérelemhez az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

 • honosítási – visszahonosítási kérelem nyomtatvány (letölthető innen);
 • adatlap honosításhoz kapcsolódó születés hazai anyakönyvezéséhez (letölthető innen);
 • adatlap honosításhoz kapcsolódó házasság hazai anyakönyvezéséhez (letölthető innen);
 • születési anyakönyvi kivonat eredetiben vagy hiteles másolatban, hiteles magyar fordítással;
 • családi állapotot igazoló okirat (házas: házassági anyakönyvi kivonat; elvált: házasságot felbontó jogerős bírósági ítélet a jogerősséget kimondó igazolással, hiteles magyar nyelvű fordítással; özvegy: házastárs halotti anyakönyvi kivonata)
 • felmenő egykori magyar állampolgárságát igazoló dokumentumok (például a felmenők születési, házassági vagy halotti anyakönyvi kivonata, de lehet plébánosi/lelkipásztor igazolás vagy régi magyar okirat, például illetőségi bizonyítvány, iskolai bizonyítvány, katonakönyv, stb.) Az egykori magyar állampolgárság igazolásánál fontos, hogy a családi kapcsolat, azaz a leszármazás végig követhető legyen. 

Az anyakönyvi kivonatokat eredetiben, vagy hiteles másolatban, hiteles magyar nyelvű fordítással kell benyújtani.

Az egyszerűsített honosítási eljárásban az alábbi hatóságok által készített fordítások fogadhatók el:

 • Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI – www.offi.hu)
 • fordításhitelesítés kérhető a már elkészített fordításra az eredeti okirat kiállítása helye szerinti országban illetékes magyar külképviseletén
 • az Európai Unió tagállamaiból származó anyakönyvi kivonat esetén az adott tagállam joga szerint készített hiteles magyar nyelvű fordítás
 • román hatóságok által kiállított okiratok esetében a román Igazságügyi Minisztérium által kiállított engedéllyel rendelkező fordítók
 • Szerbiában bejegyzett bírósági fordítók
 • Ukrajnában kiállított okiratok esetében ukrán közjegyző által záradékolt fordítások; az Országos Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a megyei kereskedelmi és iparkamarák által készített fordításoka

Az egyszerűsített honosítási kérelem beadásakor biometrikus adatok (fénykép, ujjnyomat, aláírás) felvételére kerül sor.

A honosított részére a köztársasági elnök honosítási okiratot ad ki. A honosított személy állampolgársági esküvel vagy fogadalomtétellel válik magyar állampolgárrá. Az eskü- vagy fogadalomtételre a honosított választása szerint magyar külképviseleten is sor kerülhet. Az eskühelyszín az eskü letétele előtt egy alkalommal módosítható.

Az egyszerűsített honosítási eljárással kapcsolatos bővebb  információkat az www.allampolgarsag.gov.hu oldalon találják.