EGYSZERŰSÍTETT HONOSÍTÁS

Egyszerűsített honosítási kérelmet az nyújthat be, aki a kedvezményes honosítás következő (együttes) feltételeinek maradéktalanul megfelel:

 • maga vagy felmenője magyar állampolgár volt vagy valószínűsíti magyarországi származását,

VAGY

 • aki magyar állampolgárral legalább tíz éve érvényes házasságban él, vagy öt éve él házasságban és közös gyermekük született,

ÉS

 • magyar nyelvtudását igazolja (ezt a kérelmet átvevő szerv ellenőrzi),
 • a magyar jog szerint büntetlen előéletű és büntetőeljárás nincs ellene folyamatban, és
 • honosítása nem sérti Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát.

Egyszerűsített honosítási kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor, mely megtehető a consulate.bxl@mfa.gov.hu e-mail címen.  

A kérelemhez az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

 • honosítási – visszahonosítási kérelem nyomtatvány (letölthető innen);
 • adatlap honosításhoz kapcsolódó születés hazai anyakönyvezéséhez (letölthető innen);
 • adatlap honosításhoz kapcsolódó házasság hazai anyakönyvezéséhez (letölthető innen);
 • születési anyakönyvi kivonat eredetiben vagy hiteles másolatban, hiteles magyar fordítással;
 • családi állapotot igazoló okirat (házas: házassági anyakönyvi kivonat; elvált: házasságot felbontó jogerős bírósági ítélet a jogerősséget kimondó igazolással, hiteles magyar nyelvű fordítással; özvegy: házastárs halotti anyakönyvi kivonata)
 • felmenő egykori magyar állampolgárságát igazoló dokumentumok (például a felmenők születési, házassági vagy halotti anyakönyvi kivonata, de lehet plébánosi/lelkipásztor igazolás vagy régi magyar okirat, például illetőségi bizonyítvány, iskolai bizonyítvány, katonakönyv, stb.) Az egykori magyar állampolgárság igazolásánál fontos, hogy a családi kapcsolat, azaz a leszármazás végig követhető legyen. 

Az anyakönyvi kivonatokat eredetiben, vagy hiteles másolatban, hiteles magyar nyelvű fordítással kell benyújtani.

Az egyszerűsített honosítási eljárásban az alábbi hatóságok által készített fordítások fogadhatók el:

 • Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI – www.offi.hu)
 • fordításhitelesítés kérhető a már elkészített fordításra az eredeti okirat kiállítása helye szerinti országban illetékes magyar külképviseletén
 • az Európai Unió tagállamaiból származó anyakönyvi kivonat esetén az adott tagállam joga szerint készített hiteles magyar nyelvű fordítás
 • román hatóságok által kiállított okiratok esetében a román Igazságügyi Minisztérium által kiállított engedéllyel rendelkező fordítók
 • Szerbiában bejegyzett bírósági fordítók
 • Ukrajnában kiállított okiratok esetében ukrán közjegyző által záradékolt fordítások; az Országos Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a megyei kereskedelmi és iparkamarák által készített fordításoka

Az egyszerűsített honosítási kérelem beadásakor biometrikus adatok (fénykép, ujjnyomat, aláírás) felvételére kerül sor.

Az egyszerűsített honosítási eljárással kapcsolatos bővebb  információkat az www.allampolgarsag.gov.hu oldalon találják.