Herzlich Willkommen

Kedves Látogató!

Üdvözlöm Magyarország brüsszeli nagykövetségének új honlapján!

A brüsszeli magyar nagykövetség felelős Magyarországnak mind a Belga Királysággal, mind pedig a Luxemburgi Nagyhercegséggel fenntartott kapcsolataiért. Elsődleges feladata, hogy erősítse a két fogadó országgal ápolt politikai szövetséget, üzleti partnerséget és barátságot.

Ami a politikai szövetséget illeti, Belgium és Luxemburg egyaránt az Európai Unió és a NATO alapító tagja. Magyarország tehát – népszavazásokon kinyilvánított népakarat eredményeként – mindkét országgal azonos politikai közösséghez és katonai szövetséghez tartozik. Feladatunk, hogy az országaink közötti politikai szövetség a mindennapokban, a világ és az Európai Unió jövőjét meghatározó ügyekben, és a kétoldalú kapcsolatok konkrét kérdéseiben is megnyilvánuljon, és kézzelfogható eredményekre váltható legyen.

Az üzleti partnerség erősítése egyik oldalról azt jelenti, hogy elősegítsük a magyar piacon már jelenlévő és megbecsült belga és luxemburgi cégek magyarországi jelenlétének fenntartását, további befektetések ösztönzését, valamint új befektetők magyarországi megtelepedését. Másik oldalról fontos, hogy bátorítsuk és támogassuk a magyar telephelyű cégek, ezen belül is különösen a magyar kis- és közepes vállalkozások belgiumi és luxemburgi piacra jutását. A cél a kereskedelmi forgalom kölcsönös élénkítése, gazdaságaink növekedésének erősítése, és ezen keresztül a munkahelyteremtés támogatása.

Mindez nem lehet sikeres az országaink és állampolgáraink közötti baráti kapcsolatok nélkül. Népeink közös történelme sok évszázadra tekint vissza, többek között azért, mert a magyar történelem viharos évszázadai során számos honfitársunk lelt itt menedékre és új hazára, s vált a társadalom megbecsült tagjává. Növekvő számban találhatók olyanok is, akik szabad akaratukból élnek az Európai Unión belüli szabad mozgás és munkavállalás lehetőségével. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy évről-évre egyre több magyar turista érkezik a világnak e tájára, és egyre több belga és luxemburgi turista ismerkedik meg Magyarország természeti, kulturális és gasztronómiai kincseivel. Ebben a munkában nagy szerep jut a Nagykövetség Kulturális Szolgálataként működő Balassi Intézetnek is.

Magyarország a világ azon kevés országainak sorába tartozik, amelyek szerződéses kapcsolatokat létesítettek Belgium összes államalkotó entitásával: Flandriával 1995-ben, Vallóniával és a belgiumi Francia Közösséggel 1997-ben, a Németajkú Közösséggel pedig 2002-ben kötöttünk együttműködési megállapodást. Ennek megfelelően, noha a Nagykövetség politikai küldetését elsősorban Brüsszelben teljesíti, a gazdasági, politikai, kulturális és tudományos együttműködés ápolása a flamand és vallon régiókban, valamint Luxemburgban is napi feladatot jelent.

Bár a magyar diplomácia középpontjában a magyar gazdasági érdekek előmozdítása és a fogadó országokkal közös gazdasági sikertörténetek írása áll, továbbra is fontos feladatként jelentkezik a Belgiumban és Luxemburgban élő jelentős számú – az EU intézményekben dolgozókkal együtt – immáron közel 20 ezer fős magyar közösség, illetve az ideutazó honfitársaink érdekvédelmével kapcsolatos konzuli feladatok ellátása. Az állampolgárság megszerzésével, hazai anyakönyvezéssel, úti okmányok pótlásával, okiratok felülhitelesítésével összefüggő és egyéb érdekvédelmi feladatokat – a nyugat-európai összevetésben is kimagasló ügyszám ellenére – évek óta hatékonyan és általános megelégedésre látják el konzuli szolgálatunk munkatársai.

Munkatársaimmal együtt a nemzeti érdekek képviseletére és a diplomácia legszebb hagyományaira építő, minden tekintetben modern és intelligens nagykövetség működtetésére törekszünk, amely kezdeményező munkával, innovatív módszerekkel építi a kétoldalú kapcsolatokat és ügyfélbarát módon szolgálja a magyar állampolgárokat, építve a brüsszeli helyi magyar képviseleti hálózat munkatársainak együttműködésére is.

E célt szem előtt tartva szeretnénk Önöket minél több naprakész és hasznos információval ellátni új honlapunkon és nagykövetségünk Facebook oldalán.

Nagy tisztelettel állunk minden magyar honfitársunk, belga vagy luxemburgi barátunk rendelkezésére, munkánkhoz pedig köszönettel fogadjuk a támogató, segítő észrevételeket, véleményeket.

 

Dr. KOVÁCS Tamás Iván, Außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter