II., Magánútlevél igénylése a konzulátuson 12-18 év közötti gyermekeknek

 

1. A kérelem benyújtása, időpontfoglalás

A magánútlevél iránti kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani. A kérelem benyújtásakor a kérelmezőről fénykép készül, az ujjlenyomatait és aláírását elektronikusan rögzítjük.

A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor. Időpontot foglalni ezen az oldalon tud. A foglalásnál a "Magánútlevél" ügytípust kell kiválasztani. Minden ügyfél részére külön időpontot szükséges foglalni.

A kérelem benyújtásakor az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges:

 • személyazonosításra alkalmas okmány (érvényes személyi igazolvány vagy érvényes útlevél vagy érvényes magyar vezetői engedély, lakcímkártya)
 • magyar állampolgárságot igazoló okmány (érvényes magyar személyi igazolvány vagy egy évnél nem régebben lejárt magyar útlevél vagy honosítási okirat vagy három évnél nem régebbi állampolgársági bizonyítvány);

Sürgősségi eljárás a konzulátuson nincs. A konzulátus is ugyanazt a foglalási rendszert használja, amely az ügyfelek számára is elérhető, ennek megfelelően nem tudunk Önöknek korábbi időpontot adni abban az esetben sem, ha az okmány elveszett, vagy eltulajdonították azt. Az okmányok érvényességi idejének figyelemmel kísérése mindenkinek a saját felelőssége.

Az útlevéleljárásnál hiánypótlásra nincs lehetőség. Amennyiben a kérelem benyújtásának bármely feltétele hiányzik, a kérelem átvételét visszautasítjuk és újra meg kell jelenni a kérelem benyújtására. Ehhez új időpontot kell foglalni, sürgősségi időpontot a konzulátus ebben az esetben sem tud biztosítani.

2. Személyes megjelenés

A 12-18 év közötti kiskorú kérelmező esetében a gyermek és mindkét szülő jelenléte szükséges a kérelem benyújtásához.

Amennyiben a szülői felügyeleti jogot csak az egyik szülő gyakorolja, ezt a tényt megfelelő okirattal (jogerős bírósági határozat, a szülők bíróság által jóváhagyott egyezsége, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata, stb.) igazolni kell.

Benyújthatja csak az egyik szülő a kérelmet abban az esetben is, ha bemutatja a másik szülő saját kézzel írt és aláírt hozzájáruló nyilatkozatát és személyazonosításra alkalmas okmányát.Az eredeti hozzájáruló nyilatkozatot a kérelemhez csatolni kell.

3. Az útlevéleljárás időtartama, a kérelmezett útlevél kézhezvétele

Az elkészült okmány átvétele, illetve kézbesítése az alábbiak szerint kérhető:

 • magyarországi lakcímre postázás,
 • átvétel magyarországi okmányirodában,
 • átvétel a Központi Okmányiroda ügyfélszolgálatán,
 • személyes átvétel a brüsszeli konzulátuson, illetve a luxemburgi kihelyezett konzuli fogadónapokon,

Az elkészült útleveleket Magyarországról meghatározott gyakorisággal kézbesítik a konzulátusra, az útlevél ennek megfelelően általában 5-8 hét alatt érkezik meg a konzulátusra. A konzulátus ezt követően az érkezés sorrendjében dolgozza fel az útleveleket és értesíti az ügyfeleket.

Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe az utazásaik tervezésekor, számítva arra is, hogy az eljárás időtartama hosszabb is lehet. Javasoljuk, hogy az útlevél kézhezvétele előtt ne vásároljanak az utazáshoz menetjegyeket (repülőjegy, buszjegy, stb.), mert az ebből eredő esetleges károkért a konzulátus nem vállal felelősséget.

Amennyiben a kérelem benyújtásakor a kérelmező nem rendelkezik érvényes útlevéllel, személyi igazolvánnyal, állampolgársági bizonyítvánnyal vagy honosítási okirattal, és a személyi adat- és lakcímnyilvántartó rendszer nem igazolja az állampolgárságát, hivatalból állampolgársági vizsgálatot kell lefolytatni. Ilyenkor az útlevél eljárás ideje átlagosan 5 hónappal meghosszabbodik. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az állampolgársági vizsgálat ennél hosszabb is lehet.

Fontos! magánútlevél iránti kérelem előterjesztésekor, ha a kérelmező a személyiadat-, és lakcímnyilvántartásban (továbbiakban: SZL) nem szerepel vagy passzív státusszal szerepel, azaz magyar lakcímkártyával nem rendelkezik, a személyi- és lakcímadatainak nyilvántartásba vételére irányuló eljárást hivatalból meg kell indítani. Az eljárásról és az ehhez szükséges nyomtatványokról itt talál bővebb információt.

A felsorolt eljárási idők a hiánytalanul beadott, rendezett státuszú útlevél-kérelmekre vonatkoznak. Bármilyen hiányosság az eljárási idő további meghosszabbodását eredményezi.

 

4. Az útlevelek érvényességi ideje

Az útlevelet 5 éves érvényességgel lehet igényelni.

 

5. Az útlevéleljárás díja és a díj megfizetése

Az útlevél eljárás díja a honlapon található díjtáblázat ("Konzuli díjak") szerint fizetendő. 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a konzuli díjakat kizárólag bankkártyával lehet az ügyintézéskor a helyszínen kifizetni. Az eljárás elindításának feltétele a konzuli díj megfizetése.

Amennyiben az útlevél igénylésére az útlevél elvesztése miatt kerül sor, vagy második útlevél kerül kiállításra, az eljárási díj magasabb.

Amennyiben az új útlevél igénylésére a korábbi útlevél ellopása miatt kerül sor, csak abban az esetben nem kell a pótdíjat megfizetni, ha a kérelmezéskor az igénylő bemutatja az okmány eltulajdonításáról szóló rendőrségi jegyzőkönyvet.

 

6. Az útlevélkérelem mellékletei:

 • magyar állampolgárság igazolásához 
  • érvényes személyi igazolvány, vagy
  • legfeljebb egy éve lejárt útlevél, vagy
  • érvényes állampolgársági bizonyítvány és érvényes külföldi útlevél vagy személyi igazolvány, vagy
  • egyszerűsített honosítás keretében állampolgárságot szerzett kérelmezők az első útlevelük igénylésekor a honosítási okirat mellett érvényes külföldi útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal tudják igazolni magukat, illetve ajánlott a születési anyakönyvi kivonat és/vagy a lakcímkártya bemutatása is.

 

 • kiskorúak (12-18 év között) esetében a szülők személyazonosság igazolására és az állampolgárság megállapítására alkalmas érvényes útlevele vagy személyazonosító igazolványa;
 • lakcímkártya (amennyiben rendelkezésre áll);
 • ha az útlevelet más névre igényli, mint amelyre a korábbi útlevele, vagy személyi igazolványa kiállításra került, akkor a névváltoztatást alátámasztó magyar okirat (például névváltoztatási okirat, születési anyakönyvi kivonat, vagy házassági anyakönyvi kivonat);
 • ha a kérelmező nem rendelkezik érvényes magyar személyi igazolvánnyal, érvényes, vagy egy éven belül lejárt útlevéllel, állampolgársági bizonyítvánnyal vagy honosítási okirattal, és adatai nem szerepelnek a személyi adat-és lakcímnyilvántartásban sem, a konzulátus hivatalból állampolgársági vizsgálatot indít – ehhez a formanyomtatványt helyben biztosítjuk;
 • ha a korábbi, még érvényes útlevelét ellopták: rendőrségi jegyzőkönyv a lopás bejelentéséről (ennek hiányában pótdíj fizetendő);
 • amennyiben még nem volt magyar útlevele, vagy személyi igazolványa, úgy előbb állampolgársági bizonyítványt kell beszereznie,
 • konzuli díj.