A konzuli tisztviselőnél kizárólag állandó személyazonosító igazolvány iránti igény nyújtható be. Az állandó  személyazonosító igazolvány cseréjére, illetve pótlására adatváltozás, érvényességi idő lejárta, vagy gyártmányhiba miatt, továbbá elvesztés, eltulajdonítás, megrongálódás, megsemmisülés miatt van lehetőség. Az Eszig érvényességi idejének lejárta miatti csere legkorábban a lejárati időt megelőző 60 napon belül lehetséges.

Fontos! Elektronikus aláírás (E-sign) igénylésére a külképviseleteken nincs mód, azt a kérelmező az Eszig birtokában utólag magyarországi kormányablaknál személyesen kérelmezheti.
 

 A kérelem benyújtása, időpontfoglalás

A kérelem benyújtásához időpontfoglalás szükséges, amely itt tehető meg. Az ügytípusnál a „Személyi igazolvány (eSzig)" ügytípust kell kiválasztani.

A külképviseleten a kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani, meghatalmazott útján való eljárásra nincsen lehetőség! A korlátozottan cselekvőképes (14. életévét betöltött) kiskorú és a cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú  maga is kérelmezheti a személyazonosító igazolvány kiállítását.

 

A kérelem benyújtásakor az alábbiakat kell bemutatni:

1.

 • érvényes, személyazonosságot igazoló magyar okmány (személyi igazolvány vagy  útlevél vagy kártya formátumú magyar vezetői engedély) és
 • személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

 

2.    Amennyiben személyi igazolványa a kérelem beadásakor egy évnél nem régebben járt le, annak bemutatása mellett érvényes külföldi személyi igazolvány vagy útlevél        bemutatása is szükséges.

3.    Ha nem rendelkezik a fenti érvényes okmányokkal, be kell mutatni

 • a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt; vagy
 • a magyar hatóság által kiállított születési anyakönyvi kivonatot és
 • a névviselés megállapítására alkalmas, magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonatot.

4.   A 14 év alatti kérelmező esetén az egyik szülőnek személyesen jelen kell lennie és aláírásával hozzá kell járulnia a személyazonosító igazolvány igényléséhez. 

5.  A kérelem benyújtásakor a 6. életévét betöltött kérelmezőről fénykép készül és ujjlenyomat vételezésére kerül sor. A hat év alatti gyermekek esetében 1 db 3,5 x 4,5 cm méretű – hivatásos fényképész által készített Passfoto/ICAO/szabvány szerinti színes igazolványfénykép szükséges, az ő esetükben nem kerül sor ujjlenyomat vételezésére.

Amennyiben a kérelmező ujjlenyomat adására fizikailag képtelen, akkor ezt orvosi igazolással kell igazolni. Nem szükséges orvosi igazolás, ha a fizikai képtelenség anélkül is egyértelműen megállapítható. 

Amennyiben a kérelmező fizikailag csak átmenetileg képtelen ujjlenyomatot adni, ezt nem kell külön orvosi igazolással bizonyítania, azonban ebben az esetben a személyi igazolvány a kiállítástól számított egy évig lesz érvényes. 

 

Az előző személyazonosító igazolvány leadása:

A régi személyazonosító igazolványt le kell adni a konzulátuson. A még érvényes személyi igazolvány az új okmány kiállításáig visszaadható, ez esetben azonban az új igazolvány személyes átvételekor a régi okmányt le kell adni. 

 

Eljárás személyazonosító igazolvány iránti kérelem esetén

A kérelem benyújtásakor a kérelmező arcképét, ujjnyomatát és aláírását rögzítjük.

Nem kell ujjnyomatot adni ha:

 • a magyar állampolgár a 6. életévét még nem töltötte be;
 • az ujjnyomat adását a kérelmező visszautasítja (figyelem! ebben az esetben a kiállított Eszig nem lesz alkalmas azon funkciókra, amelyek az ujjnyomatnak a chip-en való tárolásához kötöttek), illetve érvényességi ideje korlátozott lesz;
 • ujjnyomat adására fizikailag képtelen.

Az e-Szig-hez kapcsolódó szolgáltatásokhoz szükséges PIN-kód

A kérelem benyújtásakor a kérelmező kap egy PIN-borítékot, amely tartalmazza az e-Szig-hez kapcsolódó PIN-kódot, PUK-kódot és egy kódot, amellyel az ügyfél az e-Szig birtokában elektronikusan ügyfélkaput nyithat a www.magyarorszag.hu oldalon. A PIN-kód az e-Szig által biztosított szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, amelyet az igazolvány átvétele után lehet megváltoztatni. A PIN aktiválása nélkül az e-Szig adathordozójához kötött funkciók nem használhatók, ugyanakkor az okmány utazásra és személyazonosításra használható! 

Fontos: ha a kérelmező elveszíti a PIN kódot tartalmazó borítékot, mielőtt megkapná a személyi igazolványát, a külképviselet az új PIN-kód beszerzésében nem tud közreműködni, azt csak belföldi okmányirodában lehet kérelmezni! A külképviselet a téves megadás folytán blokkolódott PUK kód feloldásában sem illetékes.

eSzemélyiM mobilalkalmazás

A személyi igazolványhoz kapcsolódó elektronikus funkciók és szolgáltatások elérhetők az eSzemélyiM mobilalkalmazás segítségével is. Az alkalmazással megtekinthetők az okmány chipjén tárolt adatok, ellenőrizhető az elektronikus funkciók státusza, aktiválhatók és módosíthatók az okmányhoz kapcsolódó PIN-kódok, valamint Android okostelefon esetében a telefon külső kártyaolvasóként is használható, ezáltal kiválthatók a speciális USB-s kártyaolvasók. Az alkalmazásról szóló részletes tájékoztató ezen az oldalon olvasható.

Társadalombiztosítási azonosító jel, adóazonosító jel rögzítése

Az Eszig iránti kérelem előterjesztésekor a konzuli tisztviselő ellenőrzi annak tényét, hogy a kérelmező a kérelem benyújtásakor rendelkezik társadalombiztosítási azonosító jellel, illetve adóazonosító jellel. Eredménytelen lekérdezés esetén az Eszig tároló elemére nem kerül rögzítésre a társadalombiztosítási azonosító jel, illetve az adóazonosító jel.

Kérjük, hogy amennyiben rendelkezésre áll, az ügyintézésre szíveskedjenek magukkal hozni a TAJ kártyájukat és az adókártyájukat is.

Vészhelyzet esetén értesítendő személy telefonszámának rögzítése

Lehetőség van a vészhelyzet esetén értesítendő személy telefonszámának rögzítésére. Az erre vonatkozó kérelmet az eSzig igénylésével együtt kell benyújtani a konzulátuson.
 

Származási hely feltüntetése a személyi igazolványon

Lehetőség van arra, hogy az állampolgár kérelmére a részére kiállított állandó személyazonosító igazolványon, az okmány hátlapján vizuálisan észlelhető módon feltüntetésre kerüljön származási helye (ez nem azonos a születési hellyel, amely minden esetben feltüntetésre kerül). A származási hely feltüntetését az okmány igényléskor az innen letölthető nyomtatványon lehet kérelmezni. A származási hely feltüntetésének kérelmezése nem kötelező!

 

Eljárási idő, az okmány érvényessége, a kérelem elutasítása

Az eljárási határidőbe (20 nap) az okmányoknak a Magyarországról a külképviseletre történő kiszállítása, így az okmányok a kérelem benyújtását követően általában 5-8 héten belül érkeznek meg a konzulátusra. A konzulátus ezt követően az érkezés sorrendjében értesíti  az ügyfeleket.

Az Eszig érvényességi ideje:

 • 12 évnél fiatalabb kérelmező esetén a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napja, de legfeljebb a 12. életév betöltésének napa. (Például ha a kiállítás napja 2018. január 20., és a kérelmező születésnapja április 5-én van, akkor az igazolvány 2021. április 5-ig lesz érvényes. Azonban, ha a kérelmező 2021. április 5-e előtt betölti a 12. életévét, tehát, ha 2019. április 5-én már 12 éves, akkor az igazolvány 2019. április 5-ig lesz érvényes);
 • 12 és 18 év közötti kérelmező esetén a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napja;
 • 18 évnél idősebb kérelmező esetén a kiállítás napjától számított 6 évet követő születési idejének napja.

65. életévet betöltött jogosult kérheti, hogy a részére határidő nélküli érvényességi idejű személyazonosító igazolvány kerüljön kiállításra. A határidő nélküli érvényességi idejű személyazonosító igazolvány tároló elemet nem tartalmaz, érvényességi idejeként a kiállítást követő 60. év január első napját tüntetik fel.
 

Az eljárás illetéke és díja

Az Eszig eljárás illeték- és konzuli díjmentes.

 

Az Eszig átvétele

Az okmányt a konzulátuson személyesen lehet átvenni.