1. Általános tudnivalók

Magyar állampolgár külföldön felbontott házasságát, illetve bejegyzett élettársi kapcsolatát Magyarországon is anyakönyvezni kell.

A magyarországi anyakönyvezés iránti kérelem személyesen nyújtható be a Konzulátuson. Az eljárás díjköteles.

Az ügyintézéshez előzetes időpontfoglalás szükséges, amely itt tehető meg (csak telefonos vagy e-mailes időpontfoglalás lehetséges). Anyakönyvi ügyintézésre hétfő és szerda délutánonként van lehetőség.

 

 2. Mit kell hozni az anyakönyvezéshez?

Fontos: Kérjük, hogy a kérelemnyomtatványt kitöltve hozzák magukkal az ügyintézés gyorsítása érdekében, de a kérelmet ne írják alá. Az aláírásra a Konzulátuson kerül sor.

  • a házasságkötésről kiállított eredeti magyar házassági anyakönyvi kivonat,
  • a házasság felbontásáról szóló, hiteles magyar nyelvű fordítással ellátott, jogerős külföldi bírósági határozat szükség esetén a megfelelő hitelesítéssel (Apostille, diplomáciai felülhitelesítés). Ennek szükségességéről kérjük, előzetesen tájékozódjanak a Konzulátuson. Hiteles fordítást az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI - www.offi.hu) készít, illetve fordításhitelesítés kérhető a már elkészített fordításra az eredeti okirat kiállítása helye szerinti országban illetékes magyar nagykövetségen. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben a külföldön kötött házasság korábban Magyarországon nem került anyakönyvezésre, a válás bejegyzése előtt erre vonatkozó kérelmet is be kell nyújtani. Ezzel az ügyintézés ideje meghosszabbodik és a benyújtandó iratok köre is kibővül. Ezzel kapcsolatban kérjük tájékozódjanak a Házasság hazai anyakönyvezése cím alatt.

  • a 2004. május 1. után jogerőre emelkedett válási határozat magyarországi bejegyzéséhez szükséges továbbá az illetékes bíróság által kibocsátott külön igazolás csatolása is a Brüsszel II rendelet (2201/2003/EK) I. melléklete szerint. A rendelet értelmében a határozathozatal helye szerinti EU-tagállam illetékes bírósága vagy hatósága bármely érdekelt fél kérelmére igazolást bocsát ki a rendelet melléklete szerinti formanyomtatványoknak megfelelően). Az igazolás hitelesítésére (Apostille, diplomáciai felülhitelesítés) nincs szükség.
  • a kérelmező eredeti születési anyakönyvi kivonata,
  • a kérelmező, valamint a volt házastárs érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (útlevél/személyi igazolvány).
  • magyar lakcímkártya, amennyiben rendelkezik ilyennel.