1. Általános tudnivalók

Az anyakönyvezésről szóló 2010. évi I. törvény szerint a magyar állampolgár köteles kezdeményezni a magyar állampolgárságú házastársa, bejegyzett élettársa, gyermeke és szülője külföldön történt halálának hazai anyakönyvezését.

A magyarországi anyakönyvezés iránti kérelem személyesen nyújtható be a Konzulátuson. Az eljárás díjmentes.

Az ügyintézéshez előzetes időpontfoglalás szükséges, amely itt tehető meg. Anyakönyvi ügyintézésre hétfő és szerda délutánonként van lehetőség.

 

2. Mit kell hozni az anyakönyvezéshez?

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

  • kitöltött kérelemnyomtatvány (letölthető innen)
  • Eredeti külföldi halotti anyakönyvi kivonat hiteles magyar nyelvű fordítással. Amennyiben úgynevezett nemzetközi formátumú, többnyelvű kivonattal rendelkezik, vagy a kivonat nyelve angol, német vagy francia, nincs szükség fordításra. Az egyéb nyelvű, pl. flamand okiratnál szükséges a hiteles magyar fordítás. Hiteles fordítást az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI - www.offi.hu) készít, illetve fordításhitelesítés kérhető a már elkészített fordításra az eredeti okirat kiállítása helye szerinti országban illetékes magyar nagykövetségen. Az Európai Unió tagállamából származó anyakönyvi kivonat esetén az adott tagállam joga szerint készített hiteles magyar nyelvű fordítás is elfogadható. Az okiratot szükség esetén megfelelő hitelesítéssel (Apostille, diplomáciai felülhitelesítés) kell ellátni. Ezzel kapcsolatban kérjük, előzetesen tájékozódjanak a Konzulátuson. Az Európai Unió tagállamából származó okirat esetén nincsen szükség felülhitelesítésére. A halotti anyakönyvi kivonatot a hozzátartozó szerzi be, annak beszerzéséhez a konzul csak egyedi méltánylást érdemlő esetben nyújthat segítséget.

Fontos: 2019. március 31-től a belga önkormányzatok egységes formátumú, elektronikus aláírással ellátott anyakönyvi okiratokat állítanak ki. Az anyakönyvi kivonatok hitelességének ellenőrzése a dokumentumokon szereplő QR-kód beolvasásával történik.

  • az elhunyt magyar állampolgár születési anyakönyvi kivonatának másolata;
  • magyar állampolgárságot igazoló irat (a halál időpontjában érvényes magyar útlevél vagy személyazonosító igazolvány, honosítási okirat, illetve egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány);
  • az elhunyt valamennyi, rendelkezésre álló, magyar hatóság által kiállított okmánya;
  • családi állapotot igazoló okirat (pl. jogerős bírói ítélet, halotti anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat). Amennyiben az elhalálozott családi állapotának igazolására okiratot nem csatolnak, az anyakönyvi bejegyzésnél ezt a rovatot az anyakönyvvezető kihúzza. Ez később javítható, ha a családi állapotot a fent leírt dokumentumokkal igazolják.