Köszöntő

Kedves Látogató!

Üdvözlöm Magyarország brüsszeli nagykövetségének  honlapján!

A brüsszeli magyar nagykövetség felelős Magyarországnak mind a Belga Királysággal, mind pedig a Luxemburgi Nagyhercegséggel fenntartott  kapcsolataiért. Elsődleges feladata, hogy erősítse a két fogadó országgal ápolt politikai szövetséget, üzleti partnerséget és barátságot.

Ami a politikai szövetséget illeti, Magyarország Belgiummal és Luxemburggal együtt az Európai Unió és a NATO tagja. Magyarország tehát mindkét országgal azonos politikai közösséghez és katonai szövetséghez tartozik. Feladatunk, hogy az országaink közötti politikai szövetség a mindennapokban, a világ és az Európai Unió jövőjét meghatározó ügyekben, valamint a  kétoldalú kapcsolatok konkrét kérdéseiben is megnyilvánuljon, és kézzelfogható eredményekre váltható legyen.

Fontos célunk az üzleti partnerség erősítése, amely egyrészt azt jelenti, hogy elősegítjük a magyar piacon már jelenlévő és megbecsült belga és luxemburgi cégek magyarországi működésének fenntartását (pl. gyógyszeripar, pénzügyi szolgáltatások, világítástechnika, bútorgyártás területén), további befektetéseket ösztönzünk, valamint hozzájárulunk új befektetők magyarországi megtelepedéséhez. Emellett bátorítjuk és támogatjuk a magyar telephelyű cégek, ezen belül is különösen a magyar kis- és közepes vállalkozások belgiumi és luxemburgi piacra jutását. A cél a kereskedelmi forgalom további élénkítése, gazdaságaink növekedésének erősítése, és ezen keresztül a munkahelyteremtés támogatása.

Mindez nem lehet sikeres az országaink és állampolgáraink közötti baráti kapcsolatok nélkül. A magyar történelem viharos évszázadai során számos honfitársunk lelt itt menedékre és új hazára, s vált a társadalom megbecsült tagjává. Elegendő az I. világháború után több ezer magyar gyermek belgiumi üdültetésére, vagy az 1956-os forradalom utáni emigrációra gondolni. Emellett növekvő számban vannak olyan polgártársaink is, akik szabad akaratukból élnek az Európai Unión belüli szabad mozgás és munkavállalás lehetőségével. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy évről-évre egyre több magyar turista érkezik a világnak e tájára, és egyre több belga és luxemburgi turista ismerkedik meg Magyarország természeti, kulturális és gasztronómiai kincseivel. Ebben a munkában nagy szerep jut a Nagykövetség Kulturális Szolgálataként működő Liszt Intézetnek (https://culture.hu/hu/brussels) is.

Magyarország a világ azon kevés országainak sorába tartozik, amelyek szerződéses kapcsolatokat létesítettek Belgium mindhárom államalkotó entitásával: Flandriával 1995-ben, Vallóniával és a belgiumi Francia Közösséggel 1997-ben, a Németajkú Közösséggel pedig 2002-ben kötöttünk együttműködési megállapodást. Ennek megfelelően, noha a Nagykövetség politikai küldetését elsősorban Brüsszelben teljesíti, a gazdasági, politikai, kulturális és tudományos együttműködés ápolása a flamand és vallon régiókban, valamint Luxemburgban is napi feladatot jelent.

Bár a magyar diplomácia középpontjában a magyar politikai és gazdasági érdekek előmozdítása és a fogadó országokkal folytatott sikeres együttműködés elősegítése áll, továbbra is fontos feladatként jelentkezik a Belgiumban és Luxemburgban élő jelentős számú – az EU intézményekben dolgozókkal együtt – immáron közel 20 ezer fős magyar közösség, illetve az ideutazó honfitársaink érdekvédelmével kapcsolatos konzuli feladatok ellátása. Az állampolgárság megszerzésével, hazai anyakönyvezéssel, úti okmányok pótlásával, okiratok felülhitelesítésével összefüggő és egyéb érdekvédelmi feladatokat – a nyugat-európai összevetésben is kimagasló ügyszám ellenére – évek óta hatékonyan és általános megelégedésre látják el konzuli szolgálatunk munkatársai.

Munkatársaimmal együtt a nemzeti érdekek képviseletére és a diplomácia legszebb hagyományaira építő, ugyanakkor a jelen kihívásainak is megfelelni képes nagykövetség működtetésére törekszünk, amely kezdeményező munkával, innovatív módszerekkel építi a kétoldalú kapcsolatokat és ügyfélbarát módon szolgálja a magyar állampolgárokat. Munkánk során szorosan együttműködünk a brüsszeli magyar képviseleti hálózattal, az Európai Unió Melletti Állandó Képviselettel és a NATO-képviselettel, valamint több tucat egyéb magyarországi érdekképviselettel.

A fenti célokat szem előtt tartva szeretnénk Önöket minél több naprakész és hasznos információval ellátni honlapunkon és nagykövetségünk egyre népszerűbb Facebook oldalán.

Nagy tisztelettel állunk minden magyar honfitársunk, belga és luxemburgi barátunk rendelkezésére, munkánkhoz pedig köszönettel fogadjuk a támogató, segítő észrevételeket, véleményeket.

Dr. KOVÁCS Tamás Iván, rendkívüli és meghatalmazott nagykövet

A nagykövet életrajza