Magyar védettségi igazolvány igénylése külföldön élő magyar állampolgároknak

 

2021. május 21-től korlátozás nélkül léphet be Magyarország területére az a magyar állampolgár, aki

a) az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett, COVID-19 elleni oltóanyaggal került beoltásra, és erről az adott országban elfogadott magyar vagy angol nyelven kiállított igazolással, vagy más nyelven kiállított igazolás hiteles magyar fordításával rendelkezik, és;

b) a Magyarországra történő belépésének a célja, hogy a magyar védettségi igazolvány kiállításával kapcsolatos kérelmet a kormányablakban személyesen benyújtsa, és

c) a b) pont szerinti kérelmet legkésőbb a belépését követő 2. munkanapon a kormányablakban benyújtja.

 

A fentiek szerint Magyarországra belépő magyar állampolgár felügyelete alatt álló, tizennyolcadik életévét be nem töltött személy a belépő magyar állampolgárral együtt Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet.

Az a) pontban felsorolt feltételeknek eleget tevő magyar állampolgár Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet abban az esetben is, ha a b) pont szerinti kérelmet a megadott módon, elektronikus úton benyújtotta, és azt igazolja.

A kérelem díjmentes.

A beutazás során a magyar állampolgárnak a védettségi igazolvány átvétele céljából történő beutazás érdekében nyilatkozatot kell kitölteni, amely a hatóságnál marad.

Jelenleg az alábbi országokból utazhatnak be magyar állampolgárok az ott felvett oltások alapján magyar védettségi igazolvány igénylése céljából:

a) az Európai Unió valamely tagállamából vagy valamelyik európai uniós tagjelölt országból,

b) a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállamából,

c) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete valamely tagállamából,

d) az Oroszországi Föderációból,

e) a Kínai Népköztársaságból,

f) az Egyesült Arab Emírségekből,

g) a Bahreini Királyságból,

h) a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa tagállamaiból: Azerbajdzsáni Köztársaságból, Kazah Köztársaságból, Kirgiz Köztársaságból, Török Köztársaságból, Üzbég Köztársaságból vagy

i) a külpolitikáért felelős miniszternek a közbiztonságért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében megjelölt országból.

 

A fentiek értemében tehát 2021. május 21-től az a magyar állampolgár, aki Belgiumban vagy Luxemburgban kapta meg a koronavírus elleni oltást, olyan vakcinával, amelyet Magyarország is elfogad, s erről Belgium vagy Luxemburg által kiállított hivatalos igazolással is rendelkezik, díjmentesen magyar védettségi igazolványt igényelhet:

- bármely magyarországi kormányablakban személyesen, vagy

- Ügyfélkapun keresztül.

A védettségi igazolványt a külföldön beoltott magyar állampolgár részére a hatóság 15 napon belül állítja ki.

A kérelemhez csatolni kell a belga vagy luxemburgi hatóság vagy az oltást végző egészségügyi szolgáltató által kiállított, az oltás tényének magyar vagy angol nyelvű igazolását, ennek hiányában más idegen nyelvű igazolásának hiteles magyar fordítását.

Belgiumi ügyfeleinknek javasoljuk, hogy belgiumi háziorvosuktól kérjenek igazolást a beoltottság tényéről angol nyelven. Az igazolásnak a beoltott neve mellett tartalmaznia kell a koronavírus elleni oltóanyag típusát, az oltás időpontját és helyét.

Luxemburgban a nemzeti oltási stratégia részeként azok kaphatnak meghívót, akik Luxemburgban regisztrált lakosok és rendelkeznek a 13 számjegyű nemzeti azonosító számmal (matricule). Az oltásról a beoltást követően francia és angol nyelvű igazolást kap a beoltott. Az igazoláson a személyes adatok, az oltás időpontja, az oltóanyag elnevezése és a beadott oltások száma szerepel. Az igazolást az első oltást követően megkapja a beoltott, illetve az igazolás letölthető a MyGuichet.lu honlapról személyes felület létrehozását követően.  

A magyarországi kormányablakban személyesen, vagy ügyfélkapunk keresztül benyújtott kérelemhez a kérelmező megadja

  • a természetes személyazonosító adatait,
  • a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának
  • okmányazonosítóját,
  • a postai címét (a védettségi igazolvány kézbesítési címe) és
  • ha azzal rendelkezik, a TAJ számát.

A kérelemben megküldött adatokat a hatóság - az igazolás megfelelősége esetén - az „Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér”-ben (EESZT) rögzíti.

A védettségi igazolvány az első külföldi oltás felvétele után kérelmezhető.