1. Általános tudnivalók

Az anyakönyvezésről szóló 2010. évi I. törvény szerint a magyar állampolgár köteles kezdeményezni a magyar állampolgárságú házastársa, bejegyzett élettársa, gyermeke és szülője külföldön történt halálának hazai anyakönyvezését.

A magyarországi anyakönyvezés iránti kérelem személyesen nyújtható be a Konzulátuson. Az eljárás díjmentes.

Az ügyintézéshez előzetes időpontfoglalás szükséges, amely itt tehető meg. Anyakönyvi ügyintézésre szerda délutánonként van lehetőség.

 

2. Mit kell hozni az anyakönyvezéshez?

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

  • kitöltött kérelemnyomtatvány (letölthető innen)
  • külföldi halotti anyakönyvi kivonat hiteles magyar nyelvű fordítással. Amennyiben úgynevezett nemzetközi formátumú, többnyelvű kivonattal rendelkezik, vagy a kivonat nyelve angol, német vagy francia, nincs szükség fordításra. Az egyéb nyelvű, pl. flamand okiratnál szükséges a hiteles magyar fordítás. Hiteles fordítást az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI - www.offi.hu) készít, illetve fordításhitelesítés kérhető a már elkészített fordításra az eredeti okirat kiállítása helye szerinti országban illetékes magyar nagykövetségen. Az okiratot szükség esetén megfelelő hitelesítéssel (Apostille, diplomáciai felülhitelesítés) kell ellátni. Ezzel kapcsolatban kérjük, előzetesen tájékozódjanak a Konzulátuson. A halotti anyakönyvi kivonatot a hozzátartozó szerzi be, annak beszerzéséhez a konzul csak egyedi méltánylást érdemlő esetben nyújthat segítséget.
  • az elhunyt magyar állampolgár születési anyakönyvi kivonatának másolata;
  • magyar állampolgárságot igazoló irat (a halál időpontjában érvényes magyar útlevél vagy személyazonosító igazolvány, honosítási okirat, illetve egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány);
  • az elhunyt valamennyi, rendelkezésre álló, magyar hatóság által kiállított okmánya;
  • családi állapotot igazoló okirat (pl. jogerős bírói ítélet, halotti anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat). Amennyiben az elhalálozott családi állapotának igazolására okiratot nem csatolnak, az anyakönyvi bejegyzésnél ezt a rovatot az anyakönyvvezető kihúzza. Ez később javítható, ha a családi állapotot a fent leírt dokumentumokkal igazolják.