Lakcímmel kapcsolatos ügyek intézése a konzulátuson

 

1. Külföldi letelepedés bejelentése a konzulátuson

A magyar állampolgárnak azt a tényt, hogy Magyarország területét a külföldi letelepedés szándékával elhagyja, be kell jelentenie. A bejelentés a végleges külföldi letelepedés szándékának rögzítését, illetve hivatalos bejelentését jelenti.

A bejelentés megtételére kizárólag személyesen kerülhet sor a konzulátuson, ügyfélfogadási időben. A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor. Időpontot ide kattintva foglalhat. A foglalásnál a "Külföldön történő letelepedés bejelentése" ügytípust kell kiválasztani. Több személy bejelentéséhez több időpontot szükséges foglalni.

A külföldi letelepedés bejelentése illetékmentes.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

  • Külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozat (letölthető: nagykorú személy, kiskorú személy);
  • Családi állapotot igazoló okirat (amennyiben a kérelmező külföldön kötött házasságát még nem anyakönyveztette Magyarországon, úgy először a házasság anyakönyvezését kell kezdeményezni (erre lásd a honlapunk vonatkozó részét);
  • Érvényes magyar személyazonosító igazolvány vagy útlevél;
  • Lakcímkártya

lakcímkártya a bejelentéssel egyidejűleg bevonásra kerül. Az eljárás illetékmentes.

Kiskorú kérelmezők esetében a végleges külföldi letelepedés bejelentéséhez mindkét szülő jelenléte szükséges, vagy az egyik szülő jelenléte és a másik szülő írásban tett hozzájárulása, amelyet közjegyző vagy tiszteletbeli konzul hitelesít, vagy, amelyet a másik szülő saját kézzel ír és aláír (minta).

2. Külföldi lakcím változásának bejelentése

A külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakcímének módosítását a külképviseleten is kérelmezheti. Ebben az esetben nincs szükség a lakcímkártya cseréjére, hiszen azon továbbra is a „külföldi cím” elnevezés szerepel.

A bejelentés megtételére kizárólag személyesen kerülhet sor a konzulátuson, ügyfélfogadási időben. A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor. Időpontot ide kattintva foglalhat. A foglalásnál a "Külföldi lakcímügyek” ügytípust kell kiválasztani. Több személy bejelentéséhez több időpontot szükséges foglalni.

Ha a kérelmet 18 év alatti személyre nyújtják be, mindkét szülő jelenléte szükséges, vagy az egyik szülő jelenléte és a másik szülő írásban tett hozzájárulása, amelyet közjegyző vagy tiszteletbeli konzul hitelesít, vagy, amelyet a másik szülő saját kézzel ír és aláír (minta)

A külföldi lakcím módosításához a kérelem a külföldön élő magyar állampolgár adatainak módosításához adatlapot (letölthető) kell kitölteni, és az adatok módosítása címszót kell aláhúzni. A kérelem beadásához érvényes magyar útlevél és lakcímkártya szükséges.

A külföldi lakcím módosítása illetékmentes.

3. A külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételi kérelem

Ha a magyar állampolgár nem szerepel a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban (mert soha nem rendelkezett állandó magyarországi lakóhellyel, vagy korábban passziválásra került), kérheti a nyilvántartásba való felvételét külföldön élőként. Ehhez a kérelem külföldön élő magyar állampolgár adatainak nyilvántartásához című adatlap (letölthető) kitöltésére van szükség, amelyen a nyilvántartásba való felvétel címszót kell aláhúzni.

A kérelem benyújtására kizárólag személyesen kerülhet sor a konzulátuson, ügyfélfogadási időben. A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor. Időpontot ide kattintva foglalhat. A foglalásnál a "Külföldi lakcímügyek” ügytípust kell kiválasztani. Több személy bejelentéséhez több időpontot szükséges foglalni.

Ha a kérelmet 18 év alatti személyre nyújtják be, mindkét szülő jelenléte szükséges, vagy az egyik szülő jelenléte és a másik szülő írásban tett hozzájárulása, amelyet közjegyző vagy tiszteletbeli konzul hitelesít, vagy, amelyet a másik szülő saját kézzel ír és aláír (minta). 

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

A nyilvántartásba vételt követően egy olyan lakcímkártya kerül kibocsátásra, melyen a „külföldi cím” elnevezés szerepel.

A nyilvántartásba való felvétel illetékmentes.

 

4. A külföldön élő magyar állampolgár lakcímkártyáján lévő adatok helyesbítése, módosítása

Az adatok helyesbítése és módosítása érdekében a kérelem külföldön élő magyar állampolgár adatainak nyilvántartásához című (letölthető) nyomtatványt kell kitölteni. Az konzulátusi ügyintézéshez időpontfoglalás szükséges. Időpontot ide kattintva foglalhat.  A foglalásnál a "Külföldi lakcímügyek” ügytípust kell kiválasztani. Több személy bejelentéséhez több időpontot szükséges foglalni.

 

A lakcímkártya kb. 2-3 hónap elteltével érkezik meg a konzulátusra.